فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

تحقیق درباره مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب

تحقیق درباره مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب تحقیق درباره مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب دارای 31 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

تحقیق بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

تحقیق بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور دانلود تحقیق بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور دارای 16 صفحه در قالب Wordقابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

تحقیق اهمیت‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ در توسعه‌ و تکامل‌ علوم جزایی

تحقیق اهمیت‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ در توسعه‌ و تکامل‌ علوم جزایی تحقیق اهمیت‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی دارای 59 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 8,800 تومان

تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی دانلود فایل تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی دارای 11 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 4,400 تومان

تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31 ص

تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31 ص تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31 ص

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

مقاله تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دارای 67 صفحه

مقاله تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دارای 67 صفحه تحقیق و مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه در قالب Word تعداد صفحه 67 قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

مقاله حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه

مقاله حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه در قالب Word قابل ویرایش ، آماده به چاپ

توضیحات بیشتر دانلود 8,800 تومان

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود تحقیق دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دارای 38 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود فایل گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس در 25 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

تحقیق مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

تحقیق مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی تحقیق مسئولیت كیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم فایل ورد بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم مقاله بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم

توضیحات بیشتر دانلود 6,050 تومان

تحقیق اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

تحقیق اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری تحقیق اهداف مقنن از اجرای محكومیت های كیفری در قالب Word قابل ویرایش 23 صفحه

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها

تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها فایل تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها در 28 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

تحقیق درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

تحقیق درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن تحقیق درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن در 45 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

تحقیق درباره جرم سیاسی

تحقیق درباره جرم سیاسی دانلود فایل تحقیق درباره جرم سیاسی دارای 28 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

تحقیق درباره آیا ارتداد كیفر حد دارد؟

تحقیق درباره آیا ارتداد كیفر حد دارد؟ تحقیق درباره آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟ در قالب Word قابل ویرایش تعداد صفحه 74

توضیحات بیشتر دانلود 9,350 تومان

بررسی و تحقیق نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

بررسی و تحقیق نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری بررسی و تحقیق نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری در 23 صفحه قابل ویرایشدر قالب Word

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ دانلود فایل تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ در 30 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر دانلود 4,400 تومان

تحقیق درباره در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

تحقیق درباره در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم تحقیق درباره در كیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در قالب Word تعداد صفحه 28

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

توضیحات بیشتر دانلود 4,400 تومان